O FIRMIE

o firmie

Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe TEWA Technologie Wibroakustyczne Sp. z o.o.

jest dynamicznie rozwijającą się firmą świadczącą profesjonalne i kompleksowe usługi w dziedzinie akustyki budowlanej, przemysłowej i środowiskowej.

Nadrzędnym celem Spółki jest stałe rozwijanie i doskonalenie działalności produkcyjno-usługowej oraz innowacyjno-wdrożeniowej w zakresie ochrony środowiska przed hałasem i drganiami jak również eliminacji zagrożeń wibroakustycznych w przemyśle.

Jednym ze strategicznych celów Spółki jest prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej dla potrzeb przemysłu celem ograniczenia niekorzystnych zjawisk wibroakustycznych występujących podczas realizacji procesów produkcyjnych i technologicznych.

Oferujemy kompleksowe rozwiązania dla przemysłu oraz branży budowlanej umożliwiające stworzenie przyjaznego klimatu akustycznego w środowisku pracy i wypoczynku człowieka.

Spółka „TEWA” oferuje nowoczesne i efektywne technologie wibroakustyczne w oparciu o własne autorskie pomysły jak również w oparciu o najlepsze systemowe rozwiązania, dostępne zarówno na rynku krajowym jak i zagranicznym.

 

 

 

Realizacja projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020

"Wdrożenie do oferty Systemu EHO – eliminacja hałasu ogólnoprzemysłowego"

 Przedsiębiorstwo Innowacyjno – Wdrożeniowe TEWA Technologie Wibroakustyczne Sp. z o.o. informuje o realizacji projektu pn. "Wdrożenie do oferty Systemu EHO – eliminacja hałasu ogólnoprzemysłowego" w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest wdrożenie wyników prac B+R zapewniających możliwość poszerzenia oferty firmy o nowy produkt w postaci Systemu EHO. Celem operacyjnym w tym zakresie są: wyposażenie zakładu produkcyjnego oraz uruchomienie produkcji innowacyjnego Systemu EHO.

Wartość projektu: 983 999,15 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 559 999,51 PLN

logo unia

Wybierając TEWA otrzymujesz

NAJWYŻSZĄ
jakość

KRÓTKI TERMIN
realizacji

NOWOCZESNĄ
technologię

ZOBACZ OPINIE O FIRMIE

W naszej wizytówce Google możesz sprawdzić opinie Klientów TEWA o świadczonych przez nas usługach.

logo Google