logo_tewa

Usługi akustyczne

Świadczymy kompleksowe usługi akustyczne
związane z produkcją oraz pracami wykonawczo-montażowymi:

Akustyka architektoniczno-budowlana:

 • Produkcja oraz montaż ustrojów dźwiękochłonnych i dźwiękochłonno-izolacyjnych z przeznaczeniem do adaptacji akustycznych obiektów architektoniczno-budowlanych (hal przemysłowych, budynków mieszkalnych, obiektów użyteczności publicznej, itp.)

Akustyka przemysłowa i środowiskowa:

Produkcja oraz montaż zabezpieczeń wibroakustycznych, w postaci np.:
 • płaskich oraz przestrzennych ustrojów dźwiękochłonnych i dźwiękochłonno-izolacyjnych (ekranów akustycznych, paneli ściennych i sufitowych, obudów i osłon akustycznych, kotar oraz elastycznych pokrowców dźwiękoizolacyjnych, itp.)
 • czerpni i wyrzutni tłumiących, żaluzji dźwiękochłonnych
 • systemów wibroizolacyjnych i wibrochłonnych
 • Indywidualnych zabezpieczeń wibroakustycznych na stanowiskach pracy
 • tłumików akustycznych (absorpcyjnych, refleksyjnych, kombinowanych, itp.)
 • przemysłowych kabin dźwiękoizolacyjnych
 • itp.

Wibroakustyka maszyn i urządzeń:

 • modernizacje maszyn i urządzeń pod kątem redukcji niekorzystnych zjawisk
  wibroakustycznych
 • wdrażanie systemów do diagnostyki wibroakustycznej celem nadzorowania procesów produkcyjnych oraz diagnozowania stanu maszyn i urządzeń będących podczas ruchu

Prowadzenie działalności innowacyjno-wdrożeniowej oraz badawczo-rozwojowej dla potrzeb przemysłu, w zakresie ochrony środowiska przed hałasem i drganiami jak również eliminacji zagrożeń wibroakustycznych :

 • budowa oraz badania prototypowych rozwiązań wibroakustycznych, objętych programem działalności innowacyjno-wdrożeniowej
 • prowadzenie badań wibroakustycznych, na zlecenie przemysłu
 • ścisła współpraca z ośrodkami akademickimi oraz badawczo-rozwojowymi, celem transferu innowacji techniczno-technologicznych w zakresie szeroko rozumianej akustyki i wibroakustyki

Oferowane przez nas usługi akustyczne zawsze realizujemy po wcześniejszej wizji lokalnej i w oparciu o rozmowy wprowadzające nas w temat i wyzwanie akustyczne. Zgłoś się do nas, by porozmawiać o swojej sytuacji.

Scroll to Top