logo_tewa

Tłumiki akustyczne

Oferujemy tłumiki akustyczne redukujące hałas, emitowany podczas zrzutu gazów lub powietrza procesowego.
Projektowane tłumiki mogą być typu:

  • reaktywnego
  • refleksyjnego (absorpcyjnego)
  • kombinowanego

Najczęściej oferowane przez nas tłumiki akustyczne to tłumiki rozprężno-absorpcyjne dostosowane do prędkości oraz właściwości fizyko-chemicznych zrzucanego do atmosfery gazu lub powietrza.
Podstawowe elementy tłumika stanowią:

  • sekcję rozprężną
  • sekcję absorpcyjną
  • sekcję wyrzutu powietrza

W części rozprężnej, charakteryzującej się wysokim współczynnika izolacyjności i chłonności akustycznej, zamontowany jest dyfuzor, który odpowiada za wstępne rozprężanie wyrzucanego medium oraz spadek jego ciśnienia do wartości ciśnienia atmosferycznego. 

Sekcja rozprężna posiada rewizję, która umożliwia dostęp do dyfuzora i w razie konieczności możliwość jego demontażu celem np. przeczyszczenia czy renowacji. 

Część absorpcyjna, projektowana jest natomiast w formie efektywnego tłumika kulisowego i odpowiada za obniżenie poziomu hałasu emitowanego do atmosfery. 

Sekcja wyrzutu powietrza może stanowić dodatkowy element tłumiący hałas i na ogół (jeśli jest to możliwe) jest ukierunkowana w kierunku przeciwnym do kierunku obszarów chronionych pod względem akustycznym.

Poszczególne sekcje tłumików są demontowalne, umożliwiając tym samym ich dogodne serwisowanie.

Skontaktuj się z nami, a my pomożemy Ci dobrać odpowiednie tłumiki.

Scroll to Top