logo_tewa

Produkty akustyczne

Oferujemy gotowe, uniwersalne produkty akustyczne
oraz dedykowane rozwiązania wykonawczo-montażowe w zakresie:

 • Tłumiki absorpcyjne, reaktywne, kombinowane
 • Żaluzje dźwiękochłonne
 • Elementy Systemu EHO (ustroje dźwiękochłonne płaskie i przestrzenne przeznaczone do adaptacji akustycznych hal przemysłowych
 • Kotary akustyczne
 • Produkcja oraz montaż zabezpieczeń wibroakustycznych
 • Modernizacja maszyn i urządzeń celem eliminacji niekorzystnych zjawisk wibroakustycznych
 • Budowa oraz badania prototypowych rozwiązań wibroakustycznych, objętych programem działalności innowacyjno-wdrożeniowej
 • Prowadzenie badań wibroakustycznych na zlecenie przemysłu
 • Produkcja oraz montaż ustrojów dźwiękochłonnych i dźwiękochłonno-izolacyjnych z przeznaczeniem do adaptacji akustycznych obiektów architektoniczno-budowlanych (hal przemysłowych, budynków mieszkalnych, obiektów użyteczności publicznej, itp.)

Produkcja oraz montaż zabezpieczeń wibroakustycznych, w postaci np.:

 • płaskich oraz przestrzennych ustrojów dźwiękochłonnych i dźwiękochłonno-izolacyjnych (ekranów akustycznych, paneli ściennych i sufitowych, obudów i osłon akustycznych, kotar oraz elastycznych pokrowców dźwiękoizolacyjnych, itp.)
 • czerpni i wyrzutni tłumiących, żaluzji dźwiękochłonnych
 • systemów wibroizolacyjnych i wibrochłonnych
 • Indywidualnych zabezpieczeń wibroakustycznych na stanowiskach pracy
 • tłumików akustycznych (absorpcyjnych, refleksyjnych, kombinowanych, itp.)
 • przemysłowych kabin dźwiękoizolacyjnych
 • itp.
 • modernizacje maszyn i urządzeń pod kątem redukcji niekorzystnych zjawisk
  wibroakustycznych
 • wdrażanie systemów do diagnostyki wibroakustycznej celem nadzorowania procesów produkcyjnych oraz diagnozowania stanu maszyn i urządzeń będących podczas ruchu
 • budowa oraz badania prototypowych rozwiązań wibroakustycznych, objętych programem działalności innowacyjno-wdrożeniowej
 • prowadzenie badań wibroakustycznych, na zlecenie przemysłu
 • ścisła współpraca z ośrodkami akademickimi oraz badawczo-rozwojowymi, celem transferu innowacji techniczno-technologicznych w zakresie szeroko rozumianej akustyki i wibroakustyki
Scroll to Top