logo_tewa
IMG_20230626_121714-min

Kim jesteśmy?

Od 2014 roku działamy w myśl naszego autorskiego motto, które brzmi:
Pracujemy, aby uczynić świat lepszym… mniej hałaśliwym.”.

W praktyce oznacza to, że od 9 lat wspieramy firmy z całej Polski w redukcji hałasu emitowanego przez maszyny i urządzenia związane z funkcjonowaniem linii technologicznych czy produkcyjnych. Zajmujemy się akustyką przemysłową i środowiskową jak również akustyką architektoniczno-budowlaną.

Biznes prowadzimy w duecie, łącząc wiedzę teoretyczną Andrzeja Leśniaka z wiedzą praktyczną Lesława Majchra. Tak powstał twórczy duet, dzięki któremu Firma TEWA może świadczyć pełen przekrój usług – od projektowania, po wykonawstwo.

Prowadzimy działalność produkcyjno-usługową oraz innowacyjno-wdrożeniową w zakresie specjalistycznych zabezpieczeń wibroakustycznych.

Spółka TEWA oferuje nowoczesne i efektywne rozwiązania wibroakustyczne w oparciu o własne autorskie pomysły jak również w oparciu o najlepsze systemowe rozwiązania, dostępne zarówno na rynku krajowym jak i europejskim.

IMG_20230626_121714-min

Kim jesteśmy?

Od 2014 roku działamy w myśl naszego autorskiego motto, które brzmi:
Pracujemy, aby uczynić świat lepszym… mniej hałaśliwym.”.

W praktyce oznacza to, że od 9 lat wspieramy firmy z całej Polski w redukcji hałasu emitowanego przez maszyny i urządzenia związane z funkcjonowaniem linii technologicznych czy produkcyjnych. Zajmujemy się akustyką przemysłową i środowiskową jak również akustyką architektoniczno-budowlaną.

Biznes prowadzimy w duecie, łącząc wiedzę teoretyczną Andrzeja Leśniaka z wiedzą praktyczną Lesława Majchra. Tak powstał twórczy duet, dzięki któremu Firma TEWA może świadczyć pełen przekrój usług – od projektowania, po wykonawstwo.

Prowadzimy działalność produkcyjno-usługową oraz innowacyjno-wdrożeniową w zakresie specjalistycznych zabezpieczeń wibroakustycznych.

Spółka TEWA oferuje nowoczesne i efektywne rozwiązania wibroakustyczne w oparciu o własne autorskie pomysły jak również w oparciu o najlepsze systemowe rozwiązania, dostępne zarówno na rynku krajowym jak i europejskim.

Bez tytułu (370×404 px)-min

Kim jesteśmy?

Od 2014 roku działamy w myśl naszego autorskiego motto, które brzmi:
Pracujemy, aby uczynić świat lepszym… mniej hałaśliwym.”.

W praktyce oznacza to, że od 9 lat wspieramy firmy z całej Polski w redukcji hałasu emitowanego przez maszyny i urządzenia związane z funkcjonowaniem linii technologicznych czy produkcyjnych. Zajmujemy się akustyką przemysłową i środowiskową jak również akustyką architektoniczno-budowlaną.

Biznes prowadzimy w duecie, łącząc wiedzę teoretyczną Andrzeja Leśniaka z wiedzą praktyczną Lesława Majchra. Tak powstał twórczy duet, dzięki któremu Firma TEWA może świadczyć pełen przekrój usług – od projektowania, po wykonawstwo.

Prowadzimy działalność produkcyjno-usługową oraz innowacyjno-wdrożeniową w zakresie specjalistycznych zabezpieczeń wibroakustycznych.

Spółka TEWA oferuje nowoczesne i efektywne rozwiązania wibroakustyczne w oparciu o własne autorskie pomysły jak również w oparciu o najlepsze systemowe rozwiązania, dostępne zarówno na rynku krajowym jak i europejskim.

Zarząd Spółki

Andrzej Leśniak

Prezes zarządu
Jest w naszym duecie odpowiedzialny, w procesie realizacji zleconej usługi, za część analityczno-projektową. Posiada wykształcenie oraz doświadczenie branżowe (wibroakustyk – absolwent AGH w Krakowie), w związku z czym jest odpowiedzialny za merytoryczną część realizowanych usług. Zarządza grupą inżynierów wykonujących specjalistyczne pomiary oraz analizy wibroakustyczne. Odpowiada również za realizacje prac nad projektami innowacyjnymi jak również za współpracę z ośrodkami akademickimi oraz badawczo-rozwojowymi. Dlatego będąc na wizji lokalnej u klienta, błyskawicznie dostrzega realny problem do rozwiązania. Co więcej – od razu wie jakim sposobem zredukować emitowany hałas.
Ponieważ ma zmysł innowatora, to jego projekty i wdrożenia wychodzą poza ramy istniejących na rynku rozwiązań wibroakustycznych. Gdy zajdzie taka potrzeba, po prostu stworzy i zaprojektuje nowy, innowacyjny sposób, dzięki któremu osiągniemy zadeklarowany w umowie efekt.
Pan Andrzej Leśniak operuje specjalistycznym sprzętem pomiarowo-analitycznym, dzięki któremu mamy rzetelną podstawę do obiektywnej oceny zagrożeń wibroakustycznych w badanym środowisku.

Lesław Majcher

Z-ca Prezesa, Dyrektor ds. Technicznych
Lesław Majcher, z wykształceniem inżynierskim (absolwent AGH w Krakowie), jest w naszym duecie odpowiedzialny za realizacje prac w zakresie dokumentacji warsztatowej jak również prefabrykacji, wykonania oraz montażu zaprojektowanych zabezpieczeń wibroakustycznych. Posiada duże doświadczenie w organizowaniu oraz realizacji prac wykonawczo-montażowych na budowie. Zarządza bezpośrednio pracą dwóch brygad pracowniczych, które realizują zlecone nam (firmie TEWA) usługi na terenie całego kraju.

Andrzej Leśniak

Prezes Zarządu
Jest w naszym duecie odpowiedzialny, w procesie realizacji zleconej usługi, za część analityczno-projektową. Posiada wykształcenie oraz doświadczenie branżowe (wibroakustyk – absolwent AGH w Krakowie), w związku z czym jest odpowiedzialny za merytoryczną część realizowanych usług. Zarządza grupą inżynierów wykonujących specjalistyczne pomiary oraz analizy wibroakustyczne. Odpowiada również za realizacje prac nad projektami innowacyjnymi jak również za współpracę z ośrodkami akademickimi oraz badawczo-rozwojowymi. 

Lesław Majcher

Zastępca Prezesa, Dyrektor ds. Technicznych
Lesław Majcher, z wykształceniem inżynierskim (absolwent AGH w Krakowie), jest w naszym duecie odpowiedzialny za realizacje prac w zakresie dokumentacji warsztatowej jak również prefabrykacji, wykonania oraz montażu zaprojektowanych zabezpieczeń wibroakustycznych. Posiada duże doświadczenie w organizowaniu oraz realizacji prac wykonawczo-montażowych na budowie. Zarządza bezpośrednio pracą dwóch brygad pracowniczych, które realizują zlecone nam (firmie TEWA) usługi na terenie całego kraju.

TEWA w liczbach

0
Liczba przejechanych km do klientów
0
Liczba lat firmy na rynku
0
Liczba zrealizowanych zleceń
0 %
Odsetek realizacji
0
Liczba przejechanych km do klientów
0
Liczba lat firmy na rynku
0
Liczba zrealizowanych zleceń
0
Liczba przejechanych km do klientów
0
Liczba lat firmy na rynku
0 %
Odsetek realizacji
0
Liczba zrealizowanych zleceń
0 %
Odsetek realizacji

Ogólny profil działalności firmy obejmuje:

Świadczenie kompleksowych usług projektowo-wdrożeniowych w zakresie:

  • akustyki architektoniczno-budowlanej
  • akustyki przemysłowej i środowiskowej
  • wibroakustyki maszyn i urządzeń

W każdym przypadku świadczonych usług, w zakresie eliminacji zagrożeń wibroakustycznych, metodologia postępowania uwzględnia:

 • pomiary oraz analizę procesów wibroakustycznych
 • ocenę zagrożenia hasłem i/lub drganiami
 • opracowanie alternatywnych metod eliminacji zagrożeń wibroakustycznych
 • wykonanie oraz montaż uzgodnionych (z Inwestorem) zabezpieczeń wibroakustycznych
 • pomiary kontrolne – potwierdzające uzyskanie uzgodnionych efektów wibroakustycznych
K2-min
7-min
20161115_074346-min
2-min
6-min
Scroll to Top