logo_tewa

Redukcja hałasu na stanowiskach pracy

Aby maksymalnie ograniczyć nadmierny hałas w warunkach przemysłowych, zazwyczaj należy podjąć zintegrowane działania mające na celu:

  • redukcję hałasu u źródeł jego powstawania
  • redukcje hałasu na drodze jego propagacji

Metody redukcji hałasu u źródeł jego powstawania nazywane metodami „czynnymi” polegają na ingerencji w proces technologiczny lub konstrukcję maszyny (narzędzia) celem wyeliminowania niekorzystnych zjawisk wibroakustycznych.

Metody redukcji hałasu na drodze jego propagacji nazywane są metodami „biernymi” i polegają na stosowaniu odpowiednich ustrojów dźwiękochłonnych i dźwiękoizolacyjnych celem:

  • zwiększenia chłonności akustycznej
  • wyeliminowania dźwięków odbitych
  • ograniczenia bezpośredniej propagacji fali akustycznej na obszary chronione

Przykładem stosowania metod biernych może być realizacja jednego z naszych projektów polegająca na ograniczeniu emisji hałasu podczas realizacji procesu gięcia rur metodą indukcyjną. 

Hałas, na poziomie ponad 95 dB(A), o charakterze tonalnym, z dominującą częstotliwością 2500 Hz stanowił zagrożenie ponadnormatywnym hałasem na większości stanowisk pracowniczych zlokalizowanych w hali produkcyjnej. Redukcja hałasu na stanowiskach pracy była niezbędnym działaniem w tej sytuacji. Po przeprowadzeniu szczegółowej analizy zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy zabezpieczenia akustyczne w postaci:

  • wydzielenia części hali poprzez montaż bariery (przegrody), o właściwościach dźwiękochłonno-izolacyjnych
  • częściowej adaptacji akustycznej hali w strefie maksymalnego oddziaływania (pod względem akustycznym) giętarki indukcyjnej
  • kabiny akustycznej dla operatora giętarki

Montaż bariery akustycznej umożliwił podział hali na strefę „głośną” (z jednym stanowiskiem obsługi giętarki) i „cichą” (z pozostałymi stanowiskami pracy). Lokalna adaptacja akustyczna, polegająca na aplikacji silnie dźwiękochłonnych ustrojów akustycznych na ścianach (o optymalnej powierzchni), w sąsiedztwie giętarki, pozwoliła na częściową redukcję „dźwięku odbitego” tym samym częściową redukcję hałasu pogłosowego w strefie „głośnej”. 

Kabina akustyczna dla operatora giętarki pozwoliła z kolei zredukować czas narażenia na ponadnormatywny hałas. Powyższe działania (zabezpieczenia akustyczne) pozwoliły uzyskać spełnienie wymagań normatywnych (w zakresie hałasu stanowiskowego) tzn. poziom ekspozycji na hałas w odniesieniu do 8 godzin pracy dla wszystkich stanowisk wynosił poniżej 85 dB(A).

Redukcja hałasu na stanowiskach pracy o 10 dB (A) znacząco poprawiła komfort i bezpieczeństwo pracy w firmie naszego klienta.

Scroll to Top